Fotoalbum

Uitleg over dorsen, wannen, zeven en malen.

Uitleg over dorsen, wannen, zeven en malen.

Uitleg over ploegen, eggen, zaaien, en graansoorten. Daarna aan het werk!

uitleg over ploegen, eggen, zaaien, en graansoorten. Daarna aan het werk

Zaaien; de graankorrels goed verspreiden op het land.

zaaien. de graankorrels goed verspreiden op het land.