Nieuwsbrief april 2018

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2017-2018.

Koningsspelen

Afgelopen vrijdag 20 april hadden wij onze eerste echte 'Koningsspelen' georganiseerd door de OV. Het was een geweldige dag waarop onze leerlingen na een lekker ontbijt de hele ochtend konden genieten van sport- en spelactiviteiten op het plein van het hoofdgebouw en de velden van NVC. De leerlingen van groep 8 hebben de verschillende spelletjes begeleid en dat deden zij heel goed. Wij willen de OV en alle ouders die geholpen hebben enorm bedanken voor hun inzet.

Schoolfotograaf

Donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf. We verzoeken alle kinderen bij voorkeur kleurrijke kleding aan te doen en geen zwarte of witte kleding.

Veilig oversteken

Sinds we de ingang aan de Godelindeweg in gebruik hebben genomen, zien we tot onze schrik dat sommige ouders met hun kinderen via een opening in de heg aan de Godelindeweg de weg oversteken om sneller van en naar de parkeerterreinen bij AH en De Lunet te komen. Dit is bijzonder gevaarlijk omdat de auto's op de weg een behoorlijke snelheid hebben en de bestuurders niet bedacht zijn op overstekende voetgangers vanuit de heg. Wij verzoeken daarom iedereen met klem om even om te lopen en veilig over te steken bij de rotonde. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Fietsen op de hoofdlocatie

Nu het weer beter wordt, komen op de hoofdlocatie steeds meer kinderen met de fiets naar school. Wij zijn daar blij mee en willen graag de afspraken omtrent fietsen weer even onder de aandacht brengen.

Wij verwachten dat alle kinderen afstappen bij de toegangshekken en met de fiets aan de hand naar de fietsenrekken lopen. De leerlingen van groep 1-2 mogen hun fiets parkeren in de rekken bij het stenen kleutergebouw en de leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 kunnen hun fiets in de overdekte fietsenstalling of in de rekken er direct tegenover plaatsen.

Nieuws uit de MR

De MR van de Godelindeschool wil u graag informeren over zaken die tijdens de vergaderingen besproken zijn.

Leerlingenraad

De leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8, komt elke maand bij elkaar om onder begeleiding van Judith Toering over verschillende onderwerpen te praten.

Herverdelen van groepen

Net als in de twee voorgaande jaren, worden de leerlingen uit leerjaar 2 en leerjaar 5 herverdeeld . Daarnaast zullen dit jaar ook de leerlingen van leerjaar 4 herverdeeld worden.

Luxe verzuim

Graag willen wij u informeren over de regelgeving ten aanzien van luxe verzuim.

Voortgang nieuwbouw

Wie regelmatig over de Amersfoortsestraatweg komt, kan de vorderingen van onze nieuwbouw goed volgen. De contouren van het gebouw zijn duidelijk zichtbaar, de vloer van de eerste verdieping is inmiddels gestort en er wordt nu gewerkt aan de muren. Naar verwachting wordt half mei het hoogste punt bereikt. De aannemer geeft aan dat nog steeds volgens planning gewerkt wordt en dat de opleverdatum van 24 september haalbaar, waarna we met de inrichting kunnen beginnen. Verhuizing staat dan ook voorlopig gepland voor in de herfstvakantie van 2018.

De plannen voor het nieuwe plein en de inrichting van de nieuwe vleugel worden al wat concreter, er wordt hard aan gewerkt. Ook ten aanzien van de zonnepanelen heeft ons bestuur inmiddels een besluit genomen. Op de nieuwe vleugel zullen 94 panelen geplaatst worden en het bestuur zal deze voorfinancieren

Traktaties

Jarig zijn als kind betekent feest. Onze jarige leerlingen mogen trakteren in de klas en vervolgens de klassen rond om zich  'te laten feliciteren'. De vraag die daarbij opkomt is: wat is een geschikte traktatie?

Aanmelden jongste kind

Momenteel zijn wij bezig om de leerlingenaantallen voor de groepen 1-2 voor het nieuwe schooljaar in kaart te brengen. Wij merken regelmatig dat ouders vergeten om hun jongste kind aan te melden en daar pas op het laatste moment achter komen. Om teleurstellingen te voorkomen en een goede planning mogelijk te maken, vragen wij u om tijdig uw jongste kind aan te melden. Dit kan vanaf 2 jaar.