Groepen 4

start schooljaar

rekenen

We zijn weer begonnen. Dit jaar zijn taal en spelling nieuw voor de kinderen. We werken met Taal in Beeld en Spelling in Beeld. We blijven veel aandacht besteden aan rekenen, lezen en schrijven.