Groepen 5

doorgeven-0

Een dag in groep 5:

In de ochtend is er altijd even ruimte voor een gezellig praatje. Kort daarna starten we elke dag met lezen. Dagelijks komen de vakken taal, spelling en rekenen aanbod. We werken ook aan vakken als Topondernemers, verkeer, begrijpend lezen en Engels. Daarnaast hebben we nog tijd voor de creatieve vakken als handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. En om lekker in beweging te zijn, krijgen de kinderen zwemles en gymles van een vakdocent.
We hebben een aantal leuke excursies in groep 5, we gaan naar NEMO, naar het Zuiderzeemuseum en we hebben een cultureel uitje.  Met veel plezier en enthousiasme wordt er Sinterklaas, kerst, pasen en juffendag gevierd.
Het is een fijn leerjaar, waarin kinderen op een speelse manier grote stappen in hun ontwikkeling maken.
Tips voor thuis:
- Het stimuleren van lezen.
- Automatiseren van de plus- en minsommen tot de 100.
- Tafels 1 t/m 10 memoriseren.
-  Samen kijken naar informatieve programma zoals het jeugdjournaal en het klokhuis.