Leerlingenraad

De Godelinde leerlingenraad

Op de Godelindeschool willen we graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen, want de mening van de leerlingen doet er toe. Daarom is de leerlingenraad opgericht.

In de leerlingenraad kunnen de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 meepraten en meedenken over de gang van zaken op school en waarin de school nog verbeteren kan. Thema’s kunnen zijn:

het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein; advies over vragen vanuit de leerkrachten en directie; ervaringen met het gebruik van lesmethoden; advies geven/ met voorstellen komen over activiteiten die in of buiten de les passen; de regels op school.

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd onder begeleiding van een directielid.