Medezeggenschapsraad 2014 - 2015

Voorzitter Danielle van den Oudenalder (ouder)
Vice -voorzitter Fre Visser (leerkracht)
Secretaris Lonneke van Wijk  (ouder)
Notulist Annemarie Hamerling (leerkracht)
GMR-vertegenwoordiger Simon Meijlink (ouder)
Dominique van Vonderen (leerkracht)
Jurryt van Arend (ouder) 
Martijn Boerma (ouder)
Mirjam van der Zwet (leerkracht) 
Hannie Pietersen (leerkracht)

Gezamenlijke foto volgt.