Kopie van Nieuwsbrief

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2016-2017.

Voortgang nieuwbouw

De ontwikkeling van de nieuwbouw is in volle gang.

Kinderboekenweek en schoolbieb

Ook dit jaar organiseert Bruna weer de actie 'Sparen voor je schoolbieb'.

ZIEN!

Vanaf dit schooljaar gaan we werken met Zien! Een leerlingvolgsysteem voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Ouderhulp

Inmiddels hebben verschillende ouders via de OV hun hulp aangeboden als groepsouder of als pluis- bieb- of versierouder. Wij waarderen deze ouderhulp enorm. Hartelijk dank! Mocht u alleen op incidentele basis kunnen helpen, ook dan is uw hulp altijd welkom.

Koppen bij elkaar

Na het succes van vorig jaar willen we ook dit schooljaar een aantal ‘Koppen bij  Elkaar’ avonden organiseren.

Opa's en oma's: voor altijd jong

We willen hierbij een oproep doen aan alle opa's en oma's van onze leerlingen om tijdens de Kinderboekenweek te komen voorlezen in de klas.

Trakteren

Jarig zijn als kind betekent feest. Onze jarige leerlingen mogen trakteren in de klas en vervolgens de klassen rond om zich  'te laten feliciteren'. De vraag die daarbij opkomt is: wat is een geschikte traktatie?

Godelinde als opleidingsschool

Opleidingsinstituten (o.a. PABO's) en scholen zijn de afgelopen jaren steeds intensiever gaan samenwerken om meer en goede leraren af te leveren.

TopOndernemers

Dit schooljaar zijn wij gestart met een andere wijze van het aanbieden van de vakken geschiedenis, natuur en techniek, en aardrijkskunde.