TopOndernemers

Dit schooljaar zijn wij gestart met een andere wijze van het aanbieden van de vakken geschiedenis, natuur en techniek, en aardrijkskunde. De methodes waren sterk aan vervanging toe en wij zijn zorgvuldig op zoek gegaan naar een nieuwe passende methode voor onze leerlingen. Niet alleen gericht op het verkrijgen van kennis, maar ook op vaardigheden. Tijdens de studiedag in september heeft een expert ons wegwijs gemaakt in de nieuwe werkwijze.

De methode heet TopOndernemers. Het uitgangspunt is dat de kinderen binnen een thema op zoek gaan naar antwoorden en deze op een bepaalde manier presenteren. Ze starten met een planformulier en kiezen in groepjes of tweetallen uit opdrachtkaarten. Daarop staat wat ze gaan leren, welke vragen er zijn en wat er van hen wordt gevraagd. De methode is volledig digitaal, maar de uitvoering bestaat uit verschillende creatieve vormen. Op die manier werken zij aan nieuwe kennis en aan de zogenaamde 21e century skills. Het huidige thema is: De wereld in het klein. De volgende thema's waar dit jaar aan gewerkt gaat worden zijn: Derde wereld, Ik/jij/wij, Oorlog en vrede en Reizen. De groepen 4 tot en met 8 werken aan hetzelfde thema, maar op verschillende niveaus. Volgend jaar zijn er zes andere thema's. De onderwerpen van dit schooljaar komen over twee jaar weer terug.

Wij zijn er mee aan het experimenteren. We zien enthousiasme bij de leerlingen tijdens de drie uren in de week die hier voor staan. Het vraagt van de leerkrachten om voornamelijk vragen te stellen in plaats van antwoorden te geven. Het team werkt hier samen aan, evalueert regelmatig en krijgt ook nadere scholing en coaching. Het aanbieden van topografie zal ook gaan veranderen.

Veel presentaties komen in en om de klas te hangen. Misschien leuk om eens binnen te lopen en te kijken naar de producten van de kinderen. De kinderen hebben tevens een eigen wachtwoord om in te loggen bij onlineklas. Zo kunt u ook eens kijken waar uw kind aan werkt.