april 2017

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2016-2017.

Tevredenheidspeiling 2017

Elke twee jaar worden de ouders, leerlingen en leerkrachten gevraagd een enquête in te vullen. Van 10 april tot en met 12 mei staat de oudertevredenheidspeiling klaar op het Ouderportaal van Parnassys.

Schoolvoetbal 2017

Via de website en de onderstaande link vindt u alle informatie over het schoolvoetbaltoernooi 2017.

Aanmelden jongste kind

Momenteel zijn wij bezig om de leerlingenaantallen voor de groepen 1-2 voor het nieuwe schooljaar in kaart te brengen. Wij merken regelmatig dat ouders vergeten om hun jongste kind aan te melden en daar pas op het laatste moment achter komen. Om teleurstellingen te voorkomen en een goede planning mogelijk te maken, vragen wij u om tijdig uw jongste kind aan te melden. Dit kan vanaf 2 jaar.

Leerlingenraad

In maart is de leerlingenraad van start gegaan.

Enquête herverdeling

In februari is een enquête gehouden over de herverdelingen binnen de Godelindeschool.

Subsidie muziekonderwijs

De Godelindeschool heeft een subsidie aangevraagd voor een impuls aan het muziekonderwijs in samenwerking met de Gooise muziekschool.

Op voeten en fietsen

Ter voorbereiding op de verkeerssituatie die na oplevering van de nieuwbouw zal ontstaan, zullen we het komende jaar een aantal malen de actie: “op voeten en fietsen” organiseren.

Voortgang nieuwbouw

In deze nieuwsbrief een update.

Koppen bij elkaar

Donderdag 18 mei wordt een koppen-bij -elkaar-avond georganiseerd. Een gespreksavond over het onderwerp: Samenwerking tussen ouders en school.

Vakanties 2017-2018

De vakanties voor het volgende schooljaar zijn vastgesteld.