Nieuwsbrief

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze e-mail omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2016-2017.

VakantieBieb

Om het zomerlezen te stimuleren is er de VakantieBieb.

Luxe verzuim

In dit artikel willen wij u informeren over regelgeving ten aanzien van luxe verzuim.

TopOndernemers: Reizen

Eind mei start het nieuwe thema. Wij nodigen iedereen uit om een bijdrage te leveren.

In de prijzen

De prijzen voor de actie 'Op voeten en fietsen' en voor het creatiefste rekenspel van Nederland zijn uitgereikt.

Boekenmarkt voor Alesd

Voor het einde van het schooljaar willen wij nog graag een actie opzetten voor ons goede doel: het kindertehuis Kajanto Maria in Alesd in Roemenië.

Herverdeling groepen 2 en 5

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de herverdeling van de groepen 2 en 5.

Lopen met de fiets op het plein

Wij zijn blij dat veel van onze leerlingen lopend of met de fiets naar school komen. Om de veiligheid op onze pleinen te waarborgen, brengen wij onze regel 'niet fietsen op het schoolplein' weer even onder de aandacht. Op het hoofdgebouw geldt dat leerlingen bij de toegangshekken afstappen en lopend met de fiets aan de hand naar de fietsenstalling gaan. Bij het verlaten van de school aan het einde van de dag geldt eveneens dat pas buiten de toegangshekken gefietst mag worden. Wij rekenen op ieders medewerking.

Inschrijven oudergesprekken

Vanaf maandag 12 juni kunt u, als u dat wilt, inschrijven voor de laatste ronde oudergesprekken van dit schooljaar. Deze 10-minutengesprekken zijn op verzoek. Dit betekent dat of de leerkracht of u als ouder aangeeft graag een gesprek te willen. Het kan ook zijn dat een derde gesprek niet nodig is.

Aanmelden jongste kind

Momenteel zijn wij bezig om de leerlingenaantallen voor de groepen 1-2 voor het nieuwe schooljaar in kaart te brengen. Wij merken regelmatig dat ouders vergeten om hun jongste kind aan te melden en daar pas op het laatste moment achter komen. Om teleurstellingen te voorkomen en een goede planning mogelijk te maken, vragen wij u om tijdig uw jongste kind aan te melden. Dit kan vanaf 2 jaar.