Nieuwsbrief

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen, ook voor het nieuwe schooljaar. U kunt een pdf downloaden van de concept kalender 2017-2018 (docx, 85 kB). Hier kunnen nog kleine wijzigingen in aangebracht worden! Na de zomervakantie ontvangen de ouders van de Godelinde een gedrukt exemplaar.

Prikactie 27 juni

90% van de basisscholen voerden op 27 juni van 8.30 tot 9.30 actie.

Doorschuifochtend

Woensdag 19 juli is onze jaarlijkse doorschuifochtend.

Afscheid groep 8

De leerlingen van de groepen 8 nemen op woensdagochtend 19 juli afscheid. Rond 11:30 uur lopen zij een ronde langs de lokalen op de dependance en zeggen hun medeleerlingen en de leerkrachten gedag. Daarna komen zij via de brandtrap naar buiten alwaar ze worden toegejuicht door hun ouders.

Wij wensen de 8ste groepers heel veel succes en plezier in hun verdere schoolloopbaan.

Pleinborrel eindigt om 19.00 uur

De Eindejaarsborrel is een leuke jaarlijkse traditie die wij graag in stand willen houden. Helaas is er ook een schaduwkant. De afgelopen jaren hebben wij in toenemende mate te maken gehad met wangedrag van een aantal van onze leerlingen, vernielingen en klachten van omwonenden. U zult begrijpen dat wij daar niet blij mee zijn.

Om de borrel ook dit jaar een leuke afsluiting van het schooljaar te laten zijn, hebben wij in overleg met de OV, besloten om enkele maatregelen te nemen:

Leerlingen worden uitsluitend toegelaten onder begeleiding van hun ouders. De borrel kent een duidelijke eindtijd, namelijk om 19:00 uur. Daarna zal er geen eten of drinken meer verkrijgbaar zijn en vragen wij iedereen om het plein te verlaten, zodat de OV kan opruimen.

Wij rekenen op ieders medewerking en zien uit naar een gezellige eindejaarsborrel.

Gevonden voorwerpen

Op beide locaties puilt de bak met gevonden voorwerpen uit. Kijkt u er even tussen? Wellicht vindt u nog een jas, tas, trui of beker terug. Vrijdagmiddag 21 juli zullen wij alle spullen die niet opgehaald zijn naar een inzamelpunt voor het goede doel brengen.

Fietsen mee

Wil iedereen er aan denken om zijn fiets op de laatste schooldag mee te nemen? Voor fietsen die in de zomervakantie in de fietsenstalling achterblijven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen.

Leerlingenraad

Dit schooljaar is de leerlingenraad, bestaande uit leerlingen van de groepen 5 t/m 8, meerdere keren bij elkaar gekomen

Bedankt!

Wij prijzen ons gelukkig met de hulp van vele ouders in school. Zonder die hulp zouden veel leuke en nuttige activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Wij willen alle groepsouders, pluisouders, biebouders, versierouders en andere ouders die op een of andere wijze hebben geholpen om dit schooljaar tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken. Speciale dank ook voor de leden van de OV en de oudergeleding van de MR voor hun enorme inzet en betrokkenheid bij onze school.

Voorschoolse opvang

De SKBNM gaat na de zomervakantie stoppen met de voorschoolse opvang (VSO) op onze hoofdlocatie. Zij werken op alle locaties volgens het 4 ogenprincipe, hetgeen betekent dat op iedere groep 2 pedagogisch medewerkers staan. Gezien de geringe belangstelling voor de VSO is dit niet meer rendabel. Mocht er in de toekomst genoeg animo zijn, dan kan SKBNM overwegen weer te starten met VSO.

Dringend gezocht: biebouders

In het nieuwe schooljaar zijn we dringend op zoek naar ouders die het leuk vinden om te helpen in de schoolbibliotheek op het hoofdgebouw en op de dependance.

Deelnemers nieuwe quiz Smart & Dart gezocht

Voor een nieuwe quiz met Buddy Vedder op Zapp zijn we op zoek naar duo’s tussen de 11 en 14 jaar. Een van de twee is de slimmerik die alle vragen beantwoordt en de ander het darttalent die de punten gooit. Ben jij samen met je vriend, klasgenoot, neef/nicht of hockey-teamlid het onverslaanbare koppel dat wij zoeken? Stuur dan een mailtje naar aanmeldingsmartdart@skyhightv.nl met je naam, leeftijd én het telefoonnummer van één van je ouders. Wie weet zien we jullie binnenkort in onze studio!