Nieuwsbrief

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2017-2018.

Schoolontwikkeling en jaarplan

De Godelinde maakt op basis van het Schoolpan een jaarlijkse planning van ontwikkelactiviteiten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Vorig schooljaar is door een klein team van leerkrachten en een directielid onderzoek gedaan naar wat werkt en wat nodig is m.b.t. sociaal-emotionele vorming.

Pesten

Het probleem van pestgedrag vraagt constante aandacht.

TopOndernemers

Het thema dat na de herfstvakantie van start gaat is voor de groepen 4 "Hup Holland Hup", en voor de groepen 5 tot en met 8 "Amerika". Wij waarderen het als ouders in de groepen een bijdrage kunnen leveren of gastlessen kunnen geven omtrent de thema's.

Muziek

Dit schooljaar zijn we gestart met een driejarig muziektraject, waarvoor wij de subsidie Impuls Muziekonderwijs ontvangen.

Staking 5 oktober

Vorige week donderdag was de landelijke stakingsdag voor het primair onderwijs.

Gruwelijk eng!

Het thema van de kinderboekenweek 2017 is veel aan bod gekomen.

Grote schuur voor de Sintkar gezocht

Er wordt gezocht naar een grote schuur of loods in Naarden waar in de weken voorafgaand aan de 25ste november de Sintkar kan staan, en ouders kunnen komen om te klussen.

Voortgang nieuwbouw

Een update.

Reminder: gezond eten in de pauzes

Wij herinneren u via deze nieuwsbrief aan onze schoolafspraken over de lunch en het tien-uurtje. Wij vragen ouders om vooral gezonde etenswaren mee te geven en snoep en chocolade voor thuis te bewaren. Woensdag is onze fruitdag en verwachten wij dat alle kinderen een stuk fruit mee hebben voor de pauze.

Verkeer

De verkeerssituatie rond het hoofdgebouw blijft onze aandacht vragen.

Nieuwe leerkracht onderbouw

Vanaf 1 november is er een nieuwe leerkracht in de onderbouw.

CJG: scheiden

Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over thema's die binnen het gezin interessant kunnen zijn. In oktober ging de brief over scheiden. Ze worden op onze website geplaatst.