SWPBS

Zoals in de vorige Nieuwsbrief vermeld, starten wij dit schooljaar met Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS). Dit is een schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag op basis van gedeelde waarden en bedoeld voor alle leerlingen.

De methodiek is gericht op het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag met als doel een veilig en positief schoolklimaat te creëren waarin leerlingen zich sociaal gedragen en zo goed mogelijk presteren.

De invoering van SWPBS wordt wel vergeleken met het bouwen van een huis. Het hele traject zal ruim drie jaar in beslag nemen.

SWPBS

In september is een stuurgroep SWPBS geformeerd, bestaande uit 4 leerkrachten, een intern begeleider en een directielid. Deze stuurgroep wordt momenteel getraind door coach Monique Baard om als 'reisleider' voor het team te fungeren in het hele SWPBS traject.  De stuurgroep is bezig met de voorbereiding van de eerste teamscholingsdag op 23 februari a.s.. Op deze dag gaan we o.a. aan de slag met het vaststellen van onze basiswaarden. In de aanloop naar 23 februari zet de stuurgroep kleine acties uit in het team om de leerkrachten te laten ervaren wat positieve bekrachtiging betekent en ze enthousiast te maken voor de daadwerkelijke start.

We zullen u als ouder de komende tijd geregeld informeren over de stappen die we maken in het SWPBS traject en u er n de nabije toekomst ook actief bij betrekken.