Nieuwsbrief

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2017-2018.

Staking 14 maart

Woensdag 14 maart is de school gesloten.

Voortgang nieuwbouw

Een update over de nieuwbouw.

Schoolvoetbaltoernooi 2018

Via de website vindt u de meest recente informatie en schema's.

CJG

Het Centrum voor Jeugd en Gezin publiceert maandelijks een themabrief over verschillende thema's omtrent opvoeding en ontwikkeling. Deze worden op onze site gepubliceerd.

Muziek op de Godelinde

Een update over de subsidie impuls muziekonderwijs.

Vervanging bij ziekte

Ook op onze school hebben we te kampen met de griepgolf. Hoe gaat de Godelindeschool om met ziektevervanging?

SWPBS

In dit schooljaar is het team gestart met "School Wide Positive Behavior Support". Tijdens de studiedag voor de voorjaarsvakantie is de gezamenlijke aftrap geweest.

Enquête herverdeling

Na de laatste herverdelingen heeft een enquête plaatsgevonden. Via de link vindt u de resultaten.

Fietsen bij het hoofdgebouw

Sinds de sluiting van de hoofdingang op het hoofdgebouw en het openen van de ingang aan de Godelindeweg, merken we dat de grote overdekte fietsenstalling steeds minder wordt gebruikt. In plaats daarvan worden de fietsen op het kleuterplein geparkeerd. Dit is niet de bedoeling. Het plein moet vrij blijven om de kleuters te kunnen laten spelen. Wij verzoeken iedereen om fietsen in de rekken bij de ingang aan de Gerard Doulaan te parkeren of in de grote overdekte stalling en de rekken bij de lokalen van de groepen 4.