Nieuwsbrief juni 2018

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2017-2018.

Directie Godelindeschool

Judith Toering is met ingang van 1 juni jongstleden, na positief advies van de MR, door het bestuur van Talent Primair benoemd als directeur van de Godelindeschool. Samen met de meerscholen directeur Marie-Janne van der Vliet geeft zij leiding aan de Godelindeschool.

Terugblik ouderavond SWPBS

Vele ouders hebben gehoor gegeven aan onze uitnodiging met strandbal en gaven zich op voor onze eerste ouderavond over Schoolwide Positive Behaviour Support (SWPBS). We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Eva Lucassen, ouder van Laurens uit groep 3a en Quirijn uit groep 2a schreef een verslag.

Ouders gezocht voor ouderpanel SWPBS

Voor het op te richten ouderpanel voor SWPBS  zoeken we nog 6 enthousiaste ouders uit m.n. de groepen 1 t/m 4 en de groepen 7 en 8. Twee ouders hebben zich reeds aangemeld.

Het hoofddoel van het ouderpanel is om input te leveren m.b.t. het bredere SWPBS beleid van de school en op die manier de verbinding te leggen tussen school en de ouders. Ouderpanelleden denken mee, dragen ideeën aan en zijn de 'oren' en 'ogen' van de ouders in het bouwen en borgen van het SWPBS systeem in de school. Het panel wordt begeleid door Marieke Oosterling (leerkracht groep 6B en coördinator SWPBS) en zal in het nieuwe schooljaar drie keer bij elkaar komen (oktober, januari en mei).  Exacte data en tijden zullen onderling worden afgestemd.

Lijkt het u leuk? Aarzel dan niet en meld u aan bij Marieke, m.oosterling@godelindeschool.nl

Inschrijven oudergesprekken

Vanaf maandag 18 juni kunt u, als u dat wilt, inschrijven voor de laatste ronde oudergesprekken van dit schooljaar. Deze 10-minutengesprekken zijn op verzoek. Dit betekent dat of de leerkracht of u als ouder aangeeft graag een gesprek te willen. Het kan ook zijn dat een derde gesprek niet nodig is.

Fotowedstrijd

DOE MEE EN WIN DE PRIJS!

In mei hebben alle gezinnen een rood-witte strandbal ontvangen, samen met de uitnodiging voor onze ouderavond over Schoolwide Positive Behaviour Support. We vragen iedereen om een originele foto te maken samen met de kinderen en de bal. De leukste foto wint een prijs. Insturen kan tot 22 juni naar info@godelindeschool.nl.

Boekenmarkt voor Roemenië

Net als vorig schooljaar organiseren we ook dit jaar weer een boekenmarkt. De opbrengst komt ten goede aan ons goede doel: het kindertehuis Kajanto Maria in Alesd Roemenië.

Fietsen op de hoofdlocatie

Met het mooie weer van de afgelopen periode zien we op de hoofdlocatie steeds meer kinderen op de fiets komen. Een positieve ontwikkeling. Om de orde op het plein te handhaven geldt de volgende regel: leerlingen uit de groepen 1-2 mogen hun fietsen plaatsen ter hoogte van het stenen kleutergebouw. De leerlingen uit de groepen 3 t/m 5 plaatsen hun fietsen in en tegenover de overdekte fietsenstalling bij de lokalen van de groepen 4. Leerlingen van groep 5 houden 's ochtends toezicht op het plein en helpen bij het juist stallen van alle fietsen.

Voortgang Nieuwbouw

Intussen zijn de werkzaamheden aan het Wellant College in volle gang en onttrekken de bergen grond het zicht op onze nieuwe aanbouw. De werkzaamheden vorderen echter zeer snel en de opleverdatum staat nu gepland voor 21 september. De verhuizing staat dan ook nog steeds gepland voor in de herfstvakantie van 2018.