Nieuwsbrief juli 2018

Godelindeschool Nieuwsbrief

Via deze mail willen wij u wijzen op een aantal berichten op de website van de Godelindeschool.

Aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

U kunt zich aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief. U krijgt deze email omdat u zich via de website hebt ingeschreven. Wanneer u de meldingen niet meer wilt ontvangen, kunt u dat via de onderstaande verwijzing aangeven.

Kalender

Op de website staan de actuele kalendermeldingen. Tevens kunt u een pdf downloaden van de kalender 2017-2018.

Eindejaarsborrel

Komende donderdag is het weer zo ver: de eindejaarsborrel van 17:00 tot 19:00. Alle ouders hebben inmiddels via de mail een uitnodiging ontvangen. We verheugen ons op een gezellig spektakel.

Om alles goed te laten verlopen vragen wij u aandacht voor de volgende punten:

Leerlingen hebben alleen toegang tot de borrel onder begeleiding van een ouder/verzorger. Van ouders wordt verwacht dat ze bij de borrel blijven (en dus niet hun kinderen brengen en weer weg gaan).

- Wij vragen iedereen om zoveel mogelijk lopend naar de borrel te komen. Door de verbouwing zijn de parkeerplekken voor zowel auto als fiets beperkt. Fietsen kunnen alleen geparkeerd worden op het schoolplein bij het hoofdgebouw, meteen naar links bij het toegangshek op de Godelindeweg 14c. De oprit bij het toegangshek moet toegankelijk blijven voor leveranciers en voor noodgevallen.

- In het kader van PBS zijn in alle groepen twee gedragsverwachtingen voor tijdens de borrel besproken:

1. Zorg dat alles netjes en heel blijft.

2. Respecteer elkaar, d.w.z. zorg dat iedereen het fijn heeft en volg de aanwijzingen van volwassenen op.

Wilt u dit ook met uw kind(eren) bespreken? Alvast dank en graag tot donderdag.

Godelinde Hoodies

Op initiatief van Olivier uit groep 7b en zijn vader kunt u een heuse Godelinde Hoodie aanschaffen. De verkoop zal starten op de eindejaarsborrel en na de vakantie zullen de hoodies ook online te koop zijn. Er zijn twee verschillende hoodies; een rode met witte opdruk en een witte met rode opdruk.

Voorbeeld (pdf, 1 MB) hoodie sweater Godelindeschool

De prijs is 27,50. De opbrengst van de hoodies komt ten goede aan het Kindertehuis Alesd en een deel zal gebruikt worden voor wensen van de kinderen voor het nieuwe schoolgebouw.

Tijdens de borrel zal er een pasrek met hoodies zijn om de juiste maat te kiezen. U kunt dan ook meteen bestellen. De levering zal na de zomervakantie zijn. Betaling kan via pin.

Fotowedstrijd PBS

De uitslag van onze PBS-fotowedstrijd is bekend. Lees hier wie de winnaars zijn.

Nieuws over het goede doel

Beste ouders,
Ook afgelopen jaar heeft de Godelindeschool het kindertehuis in Alesd weer financieel ondersteund.
Lees hier verder over de acties.

Voortgang nieuwbouw

Wij zijn blij dat we u kunnen melden dat de oplevering  van ons nieuwe gebouw nog steeds op schema ligt. En het wordt prachtig! De verhuizing staat dan ook gepland voor in de herfstvakantie. Op 29 en 30 oktober, aansluitend aan de vakantie, zullen de leerkrachten van de Godelindeschool hun lokalen en de algemene ruimten inrichten. De leerlingen zijn deze twee dagen vrij. Wij verwachten al onze leerlingen op woensdag 31 oktober in ons nieuwe gebouw te kunnen begroeten.

Tijdens de zomervakantie wordt door de bouwers hard doorgewerkt aan de afwerking. Aan de buitenkant moet het metselwerk moet nog verder worden gevoegd, het dak worden afgewerkt en de zonnepanelen geplaatst.

Ook aan de inrichting wordt gewerkt. Er is voor alle groepen 3 t/m 8 prachtig nieuw meubilair besteld en er worden nieuwe touchscreens geplaatst. Vanzelfsprekend is er nog veel te beslissen en te plannen.

In ons "oude" gebouw worden alle lokalen gedurende de zomervakantie geschilderd, zodat we het nieuwe schooljaar ook hier fris kunnen beginnen.

Startgesprekken in de groepen 6

Komend schooljaar zullen we in de groepen 6 een pilot draaien met startgesprekken. Dit zijn gesprekken tussen de leerling, zijn/haar ouders en de leerkracht en ze vinden plaats in de tweede of derde week van het schooljaar. Vandaar de benaming startgesprekken. Het doel van deze gesprekken is om nader kennis met elkaar te maken en de verwachtingen en doelen voor komend schooljaar met elkaar te bespreken.

Op veel scholen wordt al gewerkt met dergelijke startgesprekken en de ervaringen zijn positief. Wij willen  klein beginnen en eerst in de groepen 6 uitproberen hoe het is om samen met het kind en zijn/haar ouders om tafel te zitten. Als het goed bevalt dan willen we dit ook in alle andere groepen gaan invoeren.

Alle ouders van de leerlingen in de groepen 6 zullen in de eerste schoolweek een uitnodiging ontvangen om samen met hun kind op school te komen voor een gesprek in week 2 of week 3. De gesprekken zullen ca. een kwartier duren. De oudergesprekken in november komen voor de groepen 6 te vervallen. In plaats daarvan wordt in het startgesprek besproken hoe en met welke frequentie school en ouders lopende het jaar contact met elkaar houden.

Studiedagen schooljaar 2018-2019

woensdag 12 september   - alle leerlingen vrij
maandag 29 en dinsdag 30 oktober  - alle leerlingen vrij ivm de verhuizing
maandag 7 januari             - gr 1-4 vrij
dinsdag 8 januari               - gr 1-4 vrij
vrijdag 15 februari             - alle leerlingen vrij
donderdag 28 maart          - gr 1-4 vrij
vrijdag 29 maart                - gr 1-4 vrij
maandag 6 mei                 - gr 1-4 vrij
dinsdag 7 mei                   -  gr 1-4 vrij
woensdag 19 juni             - alle leerlingen vrij
Bovenstaande dagen zijn opgenomen in het vakantierooster. U kunt dit totaal overzicht op de site vinden met de zoekfunctie "vakantierooster".

Schoolzwemmen groepen 4,5,7 en 8

Voor het komende schooljaar hebben de groepen 7 en 8 ingeschreven voor het aanbod schoolzwemmen van de gemeente Gooise Meren.

De gemeente stelt uren in de twee zwembaden de Zandzee en de Lunet beschikbaar voor schoolzwemmen. Wij hebben vanzelfsprekend ingeschreven voor de Lunet. De groepen 7 hebben gekozen voor 6 lessen waterspelen en de groepen 8 voor 6 lessen survival zwemmen.

Inzet valt onder het landelijke zwemprotocol (VSG). De MR heeft intussen ingestemd met dit protocol. Zodra het definitief is zullen de betreffende leerkrachten en de hulpouders hierover geïnformeerd worden.

Ook de groepen 4 en 5 gaan volgend schooljaar weer schoolzwemmen op maandag.

Voor de begeleiding zijn wij nog op zoek naar hulp-ouders. Wilt u  de leerkrachten daarbij ondersteunen, geeft u dat dan s.v.p. de eerste schoolweek aan de eigen leerkracht door?