Verzoek om vrijstelling schoolbezoek

Vrijstelling van schoolbezoek kan in sommige gevallen op grond van de leerplichtwet worden verleend. Een aanvraag moet door ouder(s)/verzorger(s) uiterlijk 6 weken voor de verlangde periode bij de schoolleiding worden ingeleverd. Wanneer een verzoek later wordt ingediend kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd.

Aan de directeur van de Godelindeschool,

Velden gemarkeerd met  * zijn verplicht.
Uw gegevens

Leerlingen

Verzoekt vrijstelling van schoolbezoek voor:

Periode

Het verzoek betreft de volgende periode:

Reden aanvraag *
Beveiligingsvraag *
U dient cookies te accepteren om deze captcha te kunnen gebruiken.

N.B. Vergeet u niet tijdig de leerkracht van dit verzuim op de hoogte te brengen!

De voorwaarden waarop vrijstelling mag worden verleend kunt u op onze website www.godelindeschool.nl en www.rblgooi.nl vinden.