Bijzondere lessen op de Godelindeschool: Engels, verkeersles, zwemles.

Krijgt mijn kind Engels op school?

Om de leerlingen al vroeg vertrouwd te maken met een vreemde taal krijgen de groepen 7 en 8 Engelse les. We gebruiken de methode “Real English Let's do it.” Met deze methode wordt een basis gelegd voor het spreken en lezen van de Engelse taal. Aan het eind van groep 8 kunnen de leerlingen eenvoudige gesprekken voeren en de hoofdlijnen van eenvoudige teksten begrijpen.

Krijgt mijn kind zwemles?

Vanaf 1 januari 2013 is op initiatief van de Oudervereniging een pilot gestart mbt zwemonderwijs aan de leerlingen van de groepen 4 en 5. De zwemlessen worden gegeven in zwembad De Lunet. De kosten worden door de ouders gedragen.

Krijgt mijn kind verkeersles?

Kennis hebben van de verkeersregels is van levensbelang, hoe jong je ook bent. Op de Godelindeschool vinden we verkeersles dan ook erg belangrijk. Al in de groepen 1 en 2 praten we over het onderwerp verkeer, bijvoorbeeld tijdens het kringgesprek en de praatplaten en lessen van “Rondje verkeer”. De groepen 3 en 4 maken gebruik van “Straatwerk” en ook van“Rondje verkeer”. In de groepen 5 en 6 zijn we geabonneerd op het blad “Op voeten en fietsen” van 3VO. Alle leerlingen van de groepen 7 nemen deel aan het verkeersexamen, zowel theoretisch als praktisch. De fietsen worden vooraf door de politie gecontroleerd. Om de kinderen voor te bereiden wordt onder meer de “Jeugd Verkeerskrant” behandeld.
Aan het begin van het schooljaar wordt een "verkeersweek" georganiseerd.