Informatie over studiedagen

Wat is een studiedag en waarom heeft mijn kind dan vrij?

Het is belangrijk dat leerkrachten de gelegenheid krijgen om zich met elkaar te verdiepen in de ontwikkelingen van het onderwijs en andere zaken die de school betreffen. U kunt daarbij denken aan onderwerpen als ‘hoe brengen wij onze leerlingen zelfstandigheid in het leren bij’, ‘hoe willen wij de (nieuwe) rapporten gestalte geven’, ‘waaraan moeten wij nog werken om de sociale veiligheid van de kinderen en leerkrachten te optimaliseren’. Hiervoor hebben wij ‘studiedagen’ ingepland.

Hoeveel studiedagen zijn er voor leerkrachten en hoe vaak heeft mijn kind vrij i.v.m. studiedag?

Alle leerkrachten hebben op jaarbasis zes studiedagen:

  • Drie daarvan zijn plenair met het hele team van de school. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij;
  • Drie studiedagen zijn op het niveau van onder- en middenbouw. De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 zijn dan vrij;
  • Drie studiedagen zijn bestemd voor de bovenbouw. Ook dan zijn de leerlingen van degroepen 1 t/m 4 vrij. De leerkrachten van deze groepen vallen op die dagen in bij de groepen 5 t/m 8.

Op deze manier hebben leerlingen van de groepen 1 t/m 4 in totaal negen, leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in totaal drie dagen vrij vanwege studiedagen.

De reden dat wij op studiedagen voor de bovenbouw de leerkrachten van 1 t/m 4 inzetten, heeft te maken met het verplicht aantal lesuren voor leerlingen. Voor leerlingen tot en met groep 4 ligt het wettelijk verplicht aantal lesuren per jaar beduidend lager dan voor bovenbouwleerlingen (vanaf groep 5). De marge om vrij te geven is bij de leerlingen tot en met groep 4 dus ruimer dan die vanaf groep 5.

Waarom zet de school geen invalkrachten in tijdens de studiedagen van de leerkrachten in groep 5 t/m 8 zodat de leerlingen in groep 1 t/m 4 minder vrije dagen i.v.m. studiedag hebben?

Het is niet werkbaar om invalkrachten in plaats van leerkrachten uit groep 1 t/m 4 te laten lesgeven in groep 5 t/m 8 . Daarvoor zijn er simpelweg te weinig invalkrachten. Daarnaast maken onze leerlingen in de groepen 1 t/m 4 iets meer lesuren dan wettelijk verplicht in een schoolweek. Daarmee compenseren we de extra vrije studiedagen.

Het lijken zoveel studiedagen! Waarom heeft de Godelindeschool dit aantal ingeroosterd? Waarop is dit aantal gebaseerd?

Voor alle leerlingen op de Godelindeschool zijn gedurende hun schoolloopbaan het wettelijk vastgestelde aantal lesuren ingepland. Op onze school krijgen alle leerlingen tijdens het normale weekrooster iets méér les dan wettelijk verplicht. Het verschil tussen het verplichte aantal lesuren en het aantal uren dat een leerling volgens onze schooltijden lessen heeft, levert een marge op die ‘vrij’ gegeven kan worden. Deze marge wordt ingezet om vakantie- en studiedagen in te plannen.

Op deze manier krijgen onze leerlingen niet te veel en niet te weinig les en hebben wij de mogelijkheid om met ons team op een effectieve manier aan de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie te werken.

Waarom is een studiedag steeds op een andere dag van de week ?

Wij hebben er voor gekozen om de studiedagen zo veel mogelijk te verspreiden over de verschillende dagen. Met deze spreiding komen wij zowel (werkende)ouders tegemoet als (parttime)leerkrachten die verplicht aanwezig moeten zijn op een studiedag.
De studiedagen vindt u terug op het vakantierooster en de jaarkalender. Dit rooster wordt jaarlijks opgesteld door de directie en besproken met de MR, waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn.