De veiligheid van uw kind

Heeft de school een Verkeersveiligheidsplan?

Ja, de Godelindeschool heeft een eigen verkeersveiligheidsplan dat is samengesteld in nauw overleg met de Politie Gooi- en Vechtstreek en 3VO. Het plan gaat tot in detail in op de verkeerssituatie en verkeersregels rondom het hoofdgebouw van de school en de dependance. Deze brochure wordt op dit moment aangepast aan de huidige situatie. Wij vinden het enorm belangrijk dat alle leerlingen en hun ouders/verzorgers zich houden aan de gedragsregels zoals beschreven in dit plan en proberen elkaar daar ook op aan te spreken als dat nodig is. Bij de dependance aan de Amersfoortsestraatweg zorgen verkeersbrigadiers aan het einde van iedere schooldag dat er veilig overgestoken kan worden.
Vragen en opmerkingen in het kader van de veiligheid kunt u mailen aan: veiligheid@godelindeschool.nl

Wat gebeurt er als mijn kind een ongeluk krijgt op school?

Mocht uw kind iets overkomen op school, dan wordt het –indien nodig– zo snel mogelijk naar een huisarts of naar de E.H.B.O. van Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum gebracht. Ook zullen wij de ouders zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

Waarom zijn de deuren en hekken van de Godelindeschool onder schooltijd niet op slot?

De hekken zijn niet op slot, om te zorgen dat wij het terrein onmiddellijk kunnen verlaten op het moment dat zich een calamiteit voordoet. Met de kinderen wordt vanaf de eerste schooldag goed afgesproken, wat het speelgebied is op het plein. Zodra kinderen zich buiten dit gebied bevinden, worden zij hierop aangesproken. Als een kind wil weglopen, dan is dit uitzonderlijk en zal het kind duidelijk gemaakt worden dat weglopen ongewenst gedrag is.

De deuren zijn onder schooltijd niet op slot. Wij zien deze situatie graag anders, maar kunnen geen goede oplossing vinden voor zes ingangen op de hoofdlocatie. Zo gaan kinderen tijdens het buitenspelen naar het toilet en wisselen kinderen van lokaal of zelfs gebouw. Als er zich mensen in het gebouw bevinden, die wij niet kennen of die vreemd gedrag vertonen, dan spreken wij deze mensen aan.

Bovenstaande situaties staan beschreven in ons veiligheidsplan. Aan het begin van ieder schooljaar zal het plan doorgenomen worden met het personeel. Iedere leerkracht weet hoe wij dan met deze bijzondere situaties omgaan. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze schoolgids en kalender.

Is mijn kind verzekerd tijdens schooltijd?

Ja, door ons bestuur is voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is geen vervanging van de eigen verzekering van ouders, maar een aanvulling hierop. Wanneer een leerling door een ongeval wordt getroffen tijdens de schooluren of 15 minuten voor of na schooltijd kan naast uw eigen verzekering een beroep gedaan worden op deze aanvullende verzekering. Deze verzekering geldt ook gedurende evenementen in schoolverband, zoals schoolreizen, schoolkampen, toernooien, excursies e.d.

Zijn schoolexcursies met vervoer met eigen auto’s wel veilig?

Regelmatig worden er vanuit school in de diverse groepen excursies georganiseerd. Meestal worden de leerlingen met bussen naar de excursie vervoerd. De OV heeft hiervoor een bedrag in haar begroting opgenomen. Soms worden rijouders gevraagd om de kinderen te vervoeren. Om dat zo veilig mogelijk te laten gebeuren, zijn er de volgende richtlijnen:

  • ouders die rijden dienen een "inzittenden verzekering" te hebben.
  • Kinderen worden ingedeeld n.a.v. het aantal zitplaatsen met gordel op de achterbank van de auto, dit betekent dus dat alle kinderen achterin zitten.
  • Eigen kind van de bestuurder < 1.35m en < 37 kilo verplicht in een goedgekeurd kinderzitje of zittingverhoger. Andere kinderen op de achterbank in de gordel.