Verzuim, buitengewoon verlof. Ik wil vrij vragen van school, kan dat?

Ik wil vrij vragen van school, kan dat?

Ander verzuim dan ziekte wordt wettelijk gezien als buitengewoon verlof en moet officieel en ruim van te voren aangevraagd worden bij de locatieleider. Een aanvraagformulier (pdf, 70 kB) kunt u downloaden van de website of bij de administratie halen.

Voor bijzonder verlof is de school verplicht zich te houden aan de regels die zijn opgesteld door het Regionaal Bureau Leerling-zaken. Deze regels moeten door de school nauwkeurig gevolgd worden. Afwijken van de regels kan een boete voor zowel de ouders als de school tot gevolg hebben. Verlof kan worden aangevraagd voor:

Religieuze verplichtingen

  • voor Moslims: het Offer- en Suikerfeest
  • voor Hindoes: het Divali- en het Holifeest
  • voor Joden: het Joods Nieuwjaar, Grote Verzoendag, het Loof huttenfeest, het Slotfeest, het Paasfeest en het Wekenfeest.

Vakantie onder schooltijd

Hiervoor kan uitsluitend toestemming worden gegeven als een kind tijdens de schoolvakantie niet met de ouders op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dit geval mag de directeur een kind maximaal 10 aaneengesloten schooldagen vrij geven. Het moet dan wel de enige gezinsvakantie in het schooljaar betreffen. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd.

Gewichtige omstandigheden

Te denken valt aan een sterfgeval in de naaste familie, ernstige ziekte van de ouders en jubilea van familie tot de derde graad.

NB: Tijdens de eerste 14 dagen van het schooljaar mag er door school geen verlof voor extra vakantie worden verleend (artikel 13a Leerplichtwet 1969).

Geen vrijstelling

Redenen waarvoor wij geen vrijstelling mogen geven zijn bijvoorbeeld: familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of in verband met een aanbieding, vakanties onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schooltijden op vakantie te gaan, eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers)drukte, verlof voor een kind omdat andere kinderen in het gezin vrij zijn, meedoen aan televisieopnamen.