HVO/GVO

HVO in groep 7

Op de Godelindeschool hebben leerlingen in groep 7 een heel bijzonder extra vak.

Ze volgen dan een half jaar lessen godsdienstig vormingsonderwijs GVO en een half jaar humanistisch vormingsonderwijs HVO.

Die beide vakken worden gegeven door vakdocenten en de juf voor HVO ben ik, Silvie Ratten.

Bij HVO onderzoeken kinderen kleine en grote levensvragen op een interactieve, speelse en creatieve manier. Die kunnen dus gaan over levensthema’s als geluk, liefde, de natuur, leven en dood, geloof en goed en kwaad.

In groepen van ongeveer 13 leerlingen, dat kan omdat de groepen zijn opgedeeld over HVO en GVO, creëer ik een veilige sfeer en daag ik leerlingen uit om na te denken over hun eigen gevoelens, gedachten en idealen. Ze leren zichzelf en elkaar beter kennen en ontwikkelen een innerlijk kompas voor wat ze belangrijk en goed vinden. Respect voor elkaars mening is daarbij heel belangrijk.

Op dit moment zijn we bezig met lessen over geluk, daarna pakken we waarden en normen bij de kop en gaan we in oktober verder aan de slag rond dieren en de natuur.

“wat betekenen dieren voor je?”

” kan een hond je beste vriend zijn?”

“waarom eten sommige mensen bewust geen vlees?”

“waar gebruiken we de natuur allemaal voor?”

“wat betekent duurzaamheid en hoe meet je je eigen ecologische voetafdruk?”

“hoe is de wereld eigenlijk ontstaan?”

“heb je zelf ook invloed op het milieu?”

De antwoorden op dit soort vragen komen deels van mij, maar veel vaker laat ik de kinderen zelf op zoek gaan naar hún antwoorden. Het gaat niet zozeer om kennisoverdracht als wel om hun eigen morele en levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Leuk…..vinden de meeste kinderen. Even heel wat anders, veel praten en zelf doen. Alleen of in groepjes.

Vraag uw kind er maar naar.

GVO in groep 7

In groep 7 komen de kinderen van de Godelindeschool ook in aanraking met het vak GVO. GVO staat voor Godsdienstig Vormend Onderwijs.

Als GVO en ook als HVO docent kom ik vaak op verschillende scholen.

In dit stukje tekst wil ik iets over mijzelf vertellen en iets over de lessen die ik geef.

Ik ben Jorine de Goffau en ik geef het vak GVO. GVO geef ik op 4 verschillende scholen. Verder sta ik ook twee dagen als groepsleerkracht op een andere school voor de klas.

In de GVO lessen staat respect en openheid centraal. We hebben respect voor elkaar en vragen die we hebben die met godsdienst(en) te maken hebben kunnen gesteld worden. De GVO lessen worden gegeven vanuit de protestants christelijke achtergrond, maar ook op vragen van andere godsdiensten wordt ingegaan. Op sommige momenten wordt er ook duidelijk een vergelijking gemaakt met iets wat in het Christendom zo is, maar wat op dezelfde of juist op een totaal andere manier in een ander geloof ervaren wordt.

Waar gaat het over met GVO? We starten met vragen rondom het ontstaan van de aarde en welke mogelijkheden hier voor zijn. Het scheppingsverhaal wordt aan de kinderen verteld. Ook komen bekende personen uit de Bijbel aanbod zoals Adam en Eva, Abraham, Noach en Jozef. Ook worden de Christelijke feesten behandeld.

Mocht u vragen hebben kunt u altijd op dinsdagochtend even langslopen tussen half 9 en kwart voor 9. Verdere informatie kunt u ook vinden op de volgende website: http://www.pcgvo.nl/


_MG_4551 verkleind
IMG_4562verkleind