Acties schoolleiders PO

twitter_header_0

!2 september voeren schoolleiders van het basisonderwijs actie.

Uit een recente ledenpeiling van de AVS over de uitkomsten van het CAO PO-akkoord waar ruim 700 schoolleiders op reageerden, blijkt dat er binnen de scholen en besturen grote steun is voor de opvatting dat ook de salarissen van schoolleiders en oop’ers moeten worden verbeterd. 99 procent van de ondervraagde schoolleiders is die mening toegedaan. 96 procent geeft aan dat hun teams het hiermee eens zijn en 97 procent van de besturen deelt volgens hen die mening. Vooral het feit dat adjunct-directeuren nu soms zelfs minder gaan verdienen dan leerkrachten in de hoogste schaal roept veel verontwaardiging op. AVS-voorzitter Petra van Haren: “Het kan niet zo zijn dat een leidinggevende, een adjunct, minder verdient dan een leraar, terwijl zijn verantwoordelijkheid veel groter is.” Van de geënquêteerde schoolleiders vindt 91 procent dat de AVS eigen acties voor schoolleiders moet initiëren. Zij vinden ook dat de AVS daarbij de acties van het PO-Front voor gelijkschakeling van de salarissen met het vo moet blijven steunen.

thIGRWB3IL

Wij wensen al onze leerlingen en hun ouders een goed schooljaar toe !

Op de kalender...

Nieuw op de site

Er zijn helaas geen resultaten.

Welkom!

U bent op de website van de Godelindeschool in Naarden. Vol informatie die u nodig hebt om een beeld te vormen van de school.

Op de Godelindeschool willen we de kinderen talenten laten ontdekken; die van zichzelf en van de ander. Wij bieden onderwijs op maat; er is heel veel te leren. De kinderen krijgen de ruimte om op eigen niveau te excelleren.

Nieuwsgierig geworden? Bel voor een kennismakingsbezoek en rondleiding: 035-6943998

Nieuwsbrieven

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via de onderstaande link.

Ouderportaal

PARNASSYS

Vraag van de maand

logo_centrum_jeugd_en_gezin

Elke maand geeft het Centrum voor Jeugd en Gezin een nieuwsbrief uit omtrent een thema. Deze brieven plaatsen wij op onze website en worden vermeld in de nieuwsbrief. Deze maand: "Voldoende rust".