Oudervereniging

De OV is een vereniging van ouders wiens kinderen onderwijs volgen op de Godelindeschool. De OV behartigt de belangen van deze ouders en kinderen.

Team oudervereniging 2019-2020

OV team 2019-2020

vlnr: Boven: Tijs Akkerman (Penningmeester), Gijs Kurvers, Robert Padt (Secretaris) en Harm Beekman. Midden: Rianne Met, Eva Derksen en Susanne van Vegchel.
Onder: Ellen van Mourik, Babette van Wegen en Bas van Straaten (Voorzitter)

Ontbreken: Woltera van den Bosch en  Margriet Nijstad

Wat doet de OV?

De activiteiten van de OV zijn:
1. Het onderhouden van de contacten met de directie en het team van de school over allerlei onderwerpen. Voorbeelden zijn de veiligheid op school,  de verkeerssituatie rondom de school, zaken die de OV organiseert en andere onderwerpen die leven onder de ouders.

2. Het organiseren van praktische zaken waar de ouders en de kinderen (dagelijks) mee te maken hebben. Voorbeelden zijn het overblijven, groepsouders, de bibliotheek en documentatiecentrum, hoofdluis en het Sinterklaas-, Kerstfeest en de Karrenrace.

Kalender en activiteiten

Hoe kan de OV werken?

Hoe kan de OV werken?
1. Door de actieve inzet van de ouders. Zonder deze vrijwilligers kunnen veel activiteiten op de school niet plaatsvinden.
2. Door de vrijwillige ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden alle hierboven genoemde zaken gefinancierd.

Hoe blijft u op de hoogte van de OV?

Minimaal eenmaal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden waar u wordt geïnformeerd over de activiteiten van de OV. Alle ouders worden uitgenodigd en kunnen dan hun stem laten horen.

Ouderbijdrage

Naast uiteraard waar mogelijk hulp bij haar taken, verzoekt de OV u vriendelijk uw ouderbijdrage van € 80,00 per kind voor het komend schooljaar weer over te maken. De penningmeester informeert de ouders hierover. De bijdrage kan overgemaakt worden naar girorekening NL53INGB0000132441, t.n.v. de Oudervereniging van de Godelindeschool.

Zijn er nog vragen?

Zijn er nog vragen of heeft u suggesties of andere belangrijke zaken die voor de OV van belang kunnen zijn, of wilt u zelf actief zijn in de OV, dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van de OV. Kijk bij 'wie is wie' voor telefoonnummers of stuur een mail naar ov@godelindeschool.nl

Het luizenprotocol van de Godelindeschool

Vermoedt u luizen bij uw kind? Lees ons protocol!

Luizenprotocol 1-1-2020 (pdf, 34 kB)