Tussenschoolse opvang Godelindeschool

Tussenschoolse opvang Godelindeschool betekent op een veilige en ontspannen manier overblijven!

De Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden, Muiden en Muiderberg (SKBNM) verzorgt de tussenschoolse opvang bij de Godelindeschool. Dat betekent dat het overblijven wordt begeleid door pedagogisch medewerkers die ’s middags werkzaam zijn in de buitenschoolse opvang van de SKBNM, in samenwerking met een aantal vrijwilligers.

Hoe verloopt de tussenschoolse opvang?

De SKBNM verzorgt de tussenschoolse opvang samen met de leerkrachten. De klassen worden in twee groepen ingedeeld: eerst eten en dan spelen, of eerst spelen en dan eten. De leerkrachten eten met de kinderen in de klas. Het TSO-team is verantwoordelijk voor een ontspannen sfeer en leuke activiteiten tijdens het (buiten)spelen. Het team bestaat uit professionele pedagogisch medewerkers die ’s middags op de BSO werken, ondersteund door vrijwilligers.

De leerlingen van groep 1-2 en 3 spelen op het kleuterplein, de leerlingen van groep 4 t/m 8 spelen op het grote plein, in de sportkooi en/ of het speelveldje aan de Tenierslaan. Het TSO-team zorgt in samenwerking met de leerkrachten ervoor dat de kinderen op een overzichtelijke manier vanuit de klas naar het speelplein gaan en weer terug. Bij slecht weer wordt binnen gespeeld.

De SKBNM verzorgt in opdracht van het bestuur van de Godelindeschool vanuit haar servicebureau de kind-administratie, facturering en boekhouding van TSO Godelindeschool. U kunt kiezen voor een overeenkomst voor vaste dagen of voor incidentele TSO via een strippenkaart. De kosten met een abonnement zijn €2,00 per keer en de kosten voor de incidentele en flexibele opvang bedragen €2,25 per dag per kind. Kinderen zonder abonnement of zonder strippenkaart kunnen niet aan de tussenschoolse opvang deelnemen. Meer informatie over de TSO kunt u lezen op http://www.skbnm.nl/tussenschoolse-opvang/godelindeschool

Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan activiteiten. Het uitgangspunt van de TSO is dat het om de vrije tijd van de kinderen gaat, zodat ze even los zijn van het leren en weer nieuwe energie kunnen opdoen voor het middagprogramma. Heeft het kind geen zin om deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten, dan kan het onder toezicht van het TSO-team vrij spelen op het plein.

Even voorstellen: de SKBNM

Velen van u zullen al bekend zijn met de SKBNM. De stichting vangt wekelijks 2500 kinderen op in haar kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, tienercentrum en peuterspeelzalen. Daarnaast verzorgt de SKBNM op 5 basisscholen in haar regio de tussenschoolse opvang voor 1600 kinderen. De SKBNM is een professionele kinderopvangorganisatie en is gecertificeerd volgens de HKZ/ISO 9001-normen voor de kinderopvang. De SKBNM bestaat uit 9 kinderdagverblijven, 17 buitenschoolse opvanglocaties, een tienercentrum en 11 peuterspeelzalen. Voor meer informatie over de SKBNM zie: www.skbnm.nl

Wilt u zich inschrijven? Als u uw kind wilt aanmelden voor het aanschaffen van een strippenkaart en/of abonnement vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen. Wilt u meerdere kinderen aanmelden, gebruik dan voor elk kind een apart inschrijfformulier.

Het inleveren van inschrijfformulieren kan bij de administratie van de Godelindeschool. Opsturen kan ook: SKBNM/TSO Godelindeschool, Postbus 41, 1400 AA te Bussum t.a.v. Kirsten Koetsier.

Let op: Gaat uw kind van groep 4 naar groep 5 en wilt u op vrijdag gebruik maken van de TSO, vergeet dan niet uw kind hiervoor op te geven.

Zijn wijzigingen gedurende het schooljaar mogelijk?

Natuurlijk kan het gedurende het schooljaar voorkomen dat u prijs stelt op een wisseling of uitbreiding of vermindering van dagen of dat u een nieuw rekeningnummer wilt doorgeven. U kunt tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal wijzigingen doorgeven en er geldt een opzegtermijn van 1 maand. 

Wilt u meer informatie? Het huishoudelijk reglement beschrijft alle procedures, nodig voor een goed verloop van de tussenschoolse opvang. 

Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben dan kunt u zich voor administratieve vragen wenden tot: Monique van Grootel via tso.godelindeschool@skbnm.nl en voor inhoudelijke vragen tot Mandy Reuvers, algemeen coördinator TSO van de SKBNM via m.reuvers@skbnm.nl.