Groepen 4

In groep 4 zijn de dagen goed gevuld. De kinderen leren nog meer zelfstandig te werken. Wij lezen met de boekjes Vloeiend & Vlot van de methode Estafette. De woorden die de kinderen lezen worden langer en moeilijker. Ook starten wij met Begrijpend Lezen. Om de week gaan wij naar de schoolbibliotheek. Met rekenen leren we de optel- en aftreksommen tot 20, en daarna tot 100. De bedoeling is dat het steeds sneller en makkelijker gaat. Daarom is het fijn als er veel thuis geoefend wordt! We leren wat keersommen nu eigenlijk zijn en gaan daarna de tafels leren. Bij spelling gebruiken we de methode STAAL. De kinderen leren woorden in te delen in categorieën en de daarbij behorende regels, om zo het woord op de juiste manier te schrijven. Ook taal wordt vanuit de methode STAAL gegeven. Een leuke manier om te praten en te leren over taal, waarbij woordenschat een grote rol speelt. Bij schrijven krijgen de kinderen de hoofdletters aangeboden. Voor wereldoriëntatie gebruiken wij de methode TopOndernemers en voor Engels Take it easy. Daarnaast hebben wij creatieve vakken zoals tekenen, handvaardigheid, drama en muziek. Wij gymmen wekelijks en zwemmen om de week. We doen diverse culturele uitstapjes en jaarlijks een schoolreisje.