Groepen 1/2

Per dagdeel wordt een kringactiviteit, een speel-werkles en bewegingsonderwijs in een groep 1/2 aangeboden. Het programma is zichtbaar in alle klassen door middel van dagritmekaarten. Per activiteit is er een plaat en zo wordt de volgorde van dagactiviteiten zichtbaar. Halverwege de ochtend wordt er gezamenlijk iets gegeten en gedronken. Het overblijven vindt ook in dezelfde klas en op hetzelfde plein plaats. De kleuters spelen en werken individueel of in kleine groepjes met beeldende materialen, met ontwikkelingsmaterialen en in de spelhoeken. Tijdens de speel-werkles wordt soms het kiesbord aangeboden. Het kiesbord is een bord waarop alle activiteiten, die de kinderen kunnen doen, door kaartjes aangegeven zijn. Kinderen kunnen via dit bord kiezen voor één van deze activiteiten door hun naamkaartje onder het betreffende onderdeel te hangen. Daarnaast komen zij regelmatig bij elkaar in de kring, waarin een aantal activiteiten specifiek op hun ontwikkelingsniveau aan de orde komen. Tevens is er iedere dag bewegingsonderwijs in de vorm van buitenspel of een beweging les in de kleuterspeelzaal of gymzaal. Iedere maandag krijgen de kinderen van groep 1/2 muziek van een vakleerkracht. Iedere vrijdag kunnen ze een boekje lenen uit de kleuterbibliotheek. Ook maken de kinderen uitstapjes bij een thema, bijvoorbeeld een herfstwandeling of een bezoek aan de kinderboerderij. De kinderen zien ieder jaar een voorstelling en doen mee aan een workshop. Er worden leuke activiteiten georganiseerd bij vieringen als verjaardag, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Koningsspelen en ter afsluiting van het schooljaar de Karrenrace.