Missie en Visie

Het motto van de Godelindeschool is ontdekken, leren, excelleren. Ons onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling; cognitief, sociaal en creatief. Wij bieden een rijke leeromgeving waarbinnen aandacht is voor verschillende onderwijsbehoeften. Dit betekent dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van een kind. Wij werken doelgericht aan kennis, vaardigheden en attitude.

Leren gebeurt in een sociaal veilige omgeving waarin iedereen zich gezien, gehoord en geliefd voelt. Wij zetten ons in om de kinderen gemotiveerd en met plezier te laten leren. Op basis van vertrouwen en goede communicatie werken wij samen met de ouders.

Wij werken aan zelfstandigheid, samenwerking en eigen verantwoordelijkheid. De kinderen krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en te benutten, om op die manier te excelleren.

Nieuwsgierig geworden? Bel voor een kennismakingsbezoek en rondleiding: 035-6943998